เรื่อง: ทำเสื้อผ้าอย่างไรให้ได้สินค้าตรงกับความต้องการของตลาด Branding Key Success 1/15
 
 288

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #15 01 ก.ย. 15, 17:22:33น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #16 02 ก.ย. 15, 14:16:18น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #17 03 ก.ย. 15, 14:14:47น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #18 04 ก.ย. 15, 14:04:16น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #19 08 ก.ย. 15, 14:08:23น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #20 09 ก.ย. 15, 13:16:35น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com

My Name: sunongnits ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #21 10 ก.ย. 15, 14:27:33น.
ออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป, อบรมออกแบบเสื้อผ้า, หลักสูตรออกแบบเสื้อผ้า http://www.thaipattern.com